Kuvataiteilija ilmaisukeinonaan maalaustaide perinteisin menetelmin